MINIBŐL-ÓRIÁS                
INTERNETEZŐK
 
Segély,adomány, és jótékonysági programja
.                
Segíts másokon úgy, hogy közben magadon is segítesz.    
  

   
 
 


 
   

 

 

 A  SITE-MLM hálózat segély programjának működési szabályzata.


Érvényes: 2010 október 1-től, a Partner reklámiroda hálózatainak közreműködésével

 A szabályzat, a Balogh Zoltán vállalkozásának tulajdonát képező  Partner Reklámiroda hálózataiba tartozó partnerek kapcsolatát, az
ezzel összefüggő jogokat és kötelezettségeket szabályozza, a segélyezési feltételek figyelembe vételével.

 A Segélyprogramban részt vevő hálózatok tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozása. Melynek a neve: Partner Reklám iroda.
Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,   
Székhelye: 8230 Balatonfüred Vajda János u. 5.

A Segélyprogram  irányítását  Balogh Sándorné végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével, felelősségének és jogának gyakorlásával.
    
 A szabályzat betartása mindkét fél érdeke és kötelessége.
A Segélyprogram partnerei, a Partner Reklámiroda hálózatainak termékeit előfizető hálózatépítő tagok.

    A Program tagja lesz minden olyan csatlakozó, aki:
1. 2010 okt. 1-én aktív tagja valamelyik hálózatnak, vagy később csatlakozik hozzánk..

2. A segélyprogramjának indulásától számítva, egy havi díjhátralékkal sem rendelkezik.

3. Minden Új csatlakozónak a belépés dátumától - a segély összegyűléséig áll rendelkezésére a feltételek teljesítésére.

4. WEB-MLM Profit programos, és régebbi (befektető tag) automatikusan lesz a segélyprogram tagja, de mivel az ő részükre a központ építi a  hálózatot, a segélyprogram rendszerébe mindenképp felvezetésre kerülnek, de a segély összegére külön nem lesznek jogosultak. Az összegyült segély összeget beépítjük a profit hozam összegébe.

4.1.- 2014 május 1-től egységesen 2.540.- Ft befizetésével lehet az Internetezők segélyprogramjához, a SEK programmal csatlakozni.

A csatlakozó bekerül a Segélyprogrami besorolásba, de a segély öszzeg termelődése akkor kezdődik meg a számára, amikor a SITE-MLM Jutalékából levonható lesz a honlapszerkesztő havi előfizetői díja.
 A SEK-program leírása, 2012 juni 1.-től ennek a szabályzatnak a részét is képezi.

Automatikus csatlakozást jelent a segélyprogramba, ha valaki SITE-MLM tagként sorolódik be oda. A SITE-MLM tagok besorolása a segélyprogramba sorban történik, függetlenül attől, hogy a SITE-MLM hálózatban, vagy bármelyik másik hálózatunkban kinek a csoportjában vannak.

A Segélyprogramba a hálózatok tagjainak, nem kell külön befizetéseket, eszközölni.
Ők kizárólag  a saját hálózatuk előfizetői díját kötelesek fizetni.

A Segélyezésre szánt összeget, az előfizetői díjakból képezzük, úgy, hogy a tagok minden havi befizetésből , egy összeget elkülönítünk erre a célra.
Ugyanez vonatkozik arra is, aki a VIP csoportba jelentkezik.
A V.I.P csoportra vonatkozó feltételeket a csoport leírása tartalmazza, mely a szabályzatunk részét képezi.

A szervezői időszak addig tart, míg a segélyprogram taglétszáma eléri a tízezret.

A Segélyalapba elkülönített összegeket, három részre osztjuk:
  
1. Segélyben részesül a programban részt vevő tagunk, az alap hálózati jutalékán felül.   (második hálózatépítői jutalék)

2. Segélyben részesül az a személy, akit a hálózati tagunk személyesen ismer, és patronál.

 3. Adomány összeget fizetünk, különböző segélyszervezetek útján, különböző jótékonysági felhasználásra.

 Az első segélyek a szervezői időszak letelte után,akkor kerülnek kifizetésre, ha a hálózatépítőnek és minimum egy patronált tag részére kitermelődik, 100-100 ezer Ft.
Míg ez az összeg össze nem jön, a havi segély jutalékokat halmozzuk.
Mivel egy hálózati tagunk 5 személyt patronálhat, folyamatosan történik a patronáltak kiválasztása, és a programba történő
bevonása.

A hálózati tagunk, a patronálás elkezdésétől köteles a Patronált tagot becsatolni  a SITE-MLM hálózatba, és fizetni a regisztrációs díjat helyette, mely mindenkor az aktuális havi előfizetői díj négyhavi összegét tartalmazza.

Amint a patronált tagnak is termelődik minimum 100.000.-Ft hálózati jutaléka, a patronált hálózati tag a patronálási jutalékra már nem lesz jogosult.
De időközben neki is képződik saját jogon segély alapja.

A Patronáló hálózati tag, a felszabadult patronálói segélyt új rászorulónak adhatja, vagy felajánlhatja a közös segély alapba.

A Közös segélyalapot pedig olyan szervezeteknek adjuk, mint a Vöröskereszt, vagy a Máltai szeretet szolgálat.   

Felvetődik a kérdés:

Ha egy-egy személy többször is tagja a SITE-MLM-nek,
hányszor részesülhet segélyprogrami jutalékban?

Válasz:  Egy-egy személy annyiszor lesz jogosult a segélyező jutalékra, amennyiszer új azonosítóval új hálózati csoport épül a számára.

Mivel a Partner reklámiroda hálózatai körforgásos struktúrával épülnek, egy-egy személy többször is visszacsatlakozik a hálózatokba, a segély jutalék is annyiszor termelősik a számára, amennyiszer a visszacsatlakozáskor kapott azonosítóval havi előfizetői díjbefizetés történik.

Mivel a hálózati csoportok zárt struktúrájúak, a csoportok kiépülésével az aktuális hozzá tartozó azonosító megszűnik....
Ettől kezdve az aktuális azonosítóhoz tartozó tag, tovább fizetheti a honlapszerkesztő előfizetői díját, (kizárólag éves díj befizetésével),
és ennek megfelelően a havi segélyprogrami jutaléka tovább termelődik a számára.

A Segélyprogram szervezői időszaka:
Mivel a segélyprogram terjesztését nem tesszük senkinek kötelezővé, de ahhoz, hogy minél több érintett személyhez eljuttassuk a segélyprogram hírét, a program szervezői időszaka addig tart,
míg a csatlakozások létszáma meg nem haladja a 10-ezer főt.

A segélyek Gyüjtését és kifizetését, csak a szervezői időszak befejezése után kezdjük el.
A szervezői idő alatt történt befizetések jóváírása megtörténik, de ez idő alatt kifizetések nem történnek....
   
A segélyprogram tagság megszűnése:

1. Megszűnik a segélyprogrami tagsága annak a tagnak, akinek a hozzá tartozó hálózati tagsága is megszűnik és nem fizeti tovább a havi díjat, vagy ha bármikor inaktív állapotba kerül.


Patronálás feltételei:

Patronált tag lehet:
Patronált lehet olyan személy, akit a segély programos tag személyesen ismer, és el tudja dönteni, hogy megfelel-e a
patronálandó személy a patronálás feltételeinek.

  Kik lehetnek patronálható személyek?
   1. Önhibáján kívül munkanélkülivé vált családfenntartó személy.
   2. A havi jövedelme nem éri el a mindenkori aktuális minimál bér, nyugdíj, segély, stb összegét.
   3. Tartós betegség, vagy fogyatékosság miatt ápolásra szoruló személy.
   4. Hajléktalan. ( Ebben az esetben a segély egy részét lakásbérletre kell fordítani, melyet közvetlenül a bérbeadónak
fizetjük ki.) A patronálónak ebben az esetben felelősséget kell vállalnia azért, hogy a hajléktalan megfelelő alapellátást biztosító bérlakáshoz jusson.
   5.  Katasztrófa sújtott személy.
   6. Több gyermeket nevelő család, ahol az egy gyermekre jutó jövedelem nem éri el az 50.000.-Ft-ot
   7. Három, vagy több állami gondozott gyermeket nevelő család.
   8. Legalább két gyermeket egyedül nevelő szülő, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el az 50.000.-Ft-ot.
   9. Szegény családból származó felsőfokú intézményben tanuló személy.
  10. 50.000.-Ft alatti nyugdíjjal rendelkező személy.
  11. Patronálhatja valaki saját magát, vagy saját családtagját is, ha a Lakás, vagy vállalkozási hitel törlesztési gondok Őt is érintik.

Patronálási segély összege: Havonta 100.000.-Ft mindaddig, míg a SITE-MLM hálózatban,  el nem éri a 100000.-Ft hálózati jutalékot. Amint azt eléri, további patronáló segélyre már nem lesz jogosult.

  Nem patronálható:
  Alkoholista, drogos, erőszakos előéletű, és kiskorú személy.

  Figyelem!

A segélyprogram sikere, csak a hálózati tagok népszerűsítő munkájával érhető el.
Ezért minden SITE-MLM tag köteles a honlapján, minimum egy Hirdetési boxot elhelyezni.
Ha a segélyprogrami tagok nem vesznek részt ebben a munkában, a program minden további kifizetési kötelezettség nélkül,megszűnik. 

2012 junius 20-tól elindítottuk a Segélyprogram ADOMÁNYOZÓ státuszát, melynek a leírását a honlap  egyik menüje tartalmazza, és a benne foglaltak, a szabályzat részét képezi.


       Az üzleti szabályzat megváltoztatása.

   1.  A Központ, a szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Balatonfüred   …2010……….év……10.…….hó…01.… nap
 
Internetezők segélyprogramja

Csatlakozz a segélyprogramunkhoz!

Segíts Internetező társadon úgy, hogy közben magadon is segítel...

Kérj részleteket itt:

NÉV
E-mail cím
Ajánló neve
Ajánló email címe


Antispam: az itt megadott e-mail címet nem adjuk ki harmadik személynek, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

 
 
       © 2009. SITE-MARKETING


Elérhetőségeink: skype: bjutka11 (csak skypepartner felvétel után),
email: sitemlmkozpont@gmail.com
, partnerreklamiroda@gmail.com